تعریف گارانتی:

شرکت تولیدی صنعتی پاسارگاد سیکلت فارس با ارائه گارانتی، ضمن جلب رضایت خریدار به کیفیت موتورسیکلت، رفع کلیه ایرادات ناشی از هر گونه خطا در مونتاژ و قطعات آن را مطابق با شرایط ذیل در هریک از تعمیرگاه های مجاز خود تضمین می نماید.

موارد تحت پوشش گارانتی:

در دوره گارانتی کلیه قطعات به استثنای مواردی که در ادامه به آنها اشاره شده است، مشمول گارانتی می باشد و رفع ایراد با توجه به نظر کارشناس فنی با تعمیر و یا تعویض قطعه معیوب انجام می پذیرد.

موارد خارج از پوشش گارانتی:

  • خرابی ناشی از تصادفات و استفاده نامناسب از موتورسیکلت
  • خرابی ناشی از تعمیرات نامناسب توسط تعمیرگاه های غیر مجاز
  • خرابی ناشی از توقف طولانی مدت موتورسیکلت و عدم استفاده از آن
  • خرابی ناشی از حوادث (آتش سوزی، سیل، زلزله و ...)
  • خرابی ناشی از جایگزین کردن قطعات غیر استاندارد یا متفرقه
  • خرابی ناشی از اضافه کردن قطعات مانند دزد گیر و...
  • بروز هرگونه ایراد ناشی از روغن و سوخت نامناسب
توجه: در صورت دستکاری کیلومتر شمار و یا از کار انداختن آن، گارانتی محصول به کلی باطل و مشخصات محصول به کلیه تعمیرگاه های مجاز علام شده تا از ارائه خدمات ممانعت کنند.

توصیه های کلی

1- هنگام حرکت از کلاه ایمنی استفاده کنید.
2-روغن موتور را در 250 کیلومتر اول و سپس در کیلومتر 500 و 1000 تعویض نمایید.
3-پیش از حرکت از عملکرد درست سیستم روشنایی، راهنما و بوق اطمینان حاصل کنید.
4-در هوای سرد پیش از حرکت چند دقیقه انجین را با دور آرام گرم کنید.
5-به صورت دوره ای زنجیر چرخ را با واسکازین 90 روغن کاری کنید.
6-در دوره آب بندی به صورت دو سرنشین از موتورسیکلت استفاده نکنید.
7-در دوره آب بندی با دور موتور بالا حرکت نکنید.